• banner

Dự án

Dự án

Tường video LED nhà thờ P4.8 trong nhà 60m2 tại Hoa Kỳ 2018
Màn hình LED sân khấu 60m2 P3.91 tại Thổ Nhĩ Kỳ 2018
Màn hình LED P4.81 ngoài trời 50m2 tại Uruguay 2018
Màn hình LED cong 48m2 P3.91 tại Mexico 2019
Màn hình LED P3.9 36m2 tại Mỹ 2019
Màn hình LED HD P2.9 48m2 tại Bolivia 2019
Màn hình LED nền P3.91 32m2 tại Hoa Kỳ 2018
Màn hình LED sự kiện 24m2 P3.91 tại Pháp 2019
Màn hình LED P3.9 trong nhà 35m2 tại Nhà thờ Hoa Kỳ 2018
Tường video LED P4.81 ngoài trời 32m2 cho buổi hòa nhạc tại Bỉ 2021
Tường LED P4.81 ngoài trời 30m2 cho sự kiện tại Bỉ 2020
Màn hình LED P2.97 trong nhà 6m2 tại Mỹ 2018
Màn hình LED sự kiện 24m2 P3.91 tại Pháp 2019
Màn hình LED P4.8 ngoài trời 24m2 tại Peru 2020
Màn hình LED P4.81 ngoài trời 24m2 tại Hungray 2018
Cho Thuê Màn Hình LED P3.91 Ngoài Trời 24m2 Tại Mỹ 2021
Màn hình LED P2.9 trong nhà 24m2 tại Mỹ 2019
Màn hình LED trong nhà 20m2 P3.9 tại Mỹ 2019
Màn hình LED P3.91 20m2 cho Sân khấu tại Hoa Kỳ 2019
Màn hình LED sân khấu 18m2 P3.91 tại Pháp 2018
Tường LED sân khấu P3.91 ngoài trời 16m2 tại Mỹ 2020
Màn hình LED P2.5 15m2 tại Mỹ 2020
Màn hình LED phông nền P3.91 15 m2 tại Canada 2021
Màn hình LED P3.91 trong nhà 15 mét vuông tại Mỹ 2019
Màn hình LED ngoài trời P6 12m2 tại Chile 2019
Màn hình LED cho thuê 12m2 P3.91 tại Pháp 2018
Màn hình LED 12m2 P3.91 cho đám cưới tại Mỹ 2019
Màn hình LED P2.5 HD 12m2 tại Thụy Sĩ 2019
Màn hình LED P3.91 ngoài trời 12m2 tại Pháp 2019
Màn hình LED P3.91 ngoài trời 9m2 tại Mỹ 2020
Màn hình LED P3.91 ngoài trời 8m2 tại Pháp 2020
Màn hình LED ngoài trời P4.81 6m2 dành cho quảng cáo ở Bỉ
Màn hình LED P3.9 ngoài trời 8m2 tại Mỹ 2019
Màn hình LED 6m2 P3.9 cho khách sạn tại Mỹ 2020